Szkoła Ekonomiki i Zarządzania
w Górnictwie
Akademia Górniczo-Hutnicza

Konferencja  •  Tematyka  •  Program  •  Informacje  •  Organizatorzy  •  SponsoringZdjęcia z poprzednich konferencji
Zdjęcia z konferencji w Szczyrku
Zdjęcia z konferencji w Krynicy 2009
Zdjęcia z konferencji w Krynicy 2010
Zdjęcia z konferencji w Krynicy 2011
Zdjęcia z konferencji w Krynicy 2012
Zdjęcia z konferencji w Krynicy 2013
Zdjęcia z konferencji w Krynicy 2014


FUNDACJA "NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE"
z siedzibą
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

oraz

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


uprzejmie informują, że w ramach "Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie"
w dniu 14 czerwca 2016 r.
odbędzie się Seminarium Katedry Ekonomiki i w Zarządzania w Przemyśle
na temat:
"Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi"

Organizatorzy przewidują druk artykułów w Przeglądzie Górniczym nr 8/2016.
Termin nadsyłania referatów upływa 5 czerwca 2016r.

Opłata za publikację artykułu wniesiona do 15 lipca 2016 r. wynosi 280 zł brutto.
Opłata za publikację artykułu wniesiona po 15 lipca 2016 r. wynosi 350 zł brutto.


Powyższą kwotę prosimy wpłacić na konto:
Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP: 677.10. 00.308
Bank: PeKaO S.A. I/O Kraków,
Konto bankowe:
06 1240 1431 1111 0000 1045 2923
z dopiskiem: "Szkoła 2016, Imię, nazwisko"


Nasi Sponsorzy
Srebrny Sponsor Seminarium
ZOK S.A.
Brązowy Sponsor Seminarium
Fasing S.A.
Sponsor Seminarium
Famur S.A.


telefony: 12 617-45-09, 12 617-21-00, 12 617-20-77 | fax: 12 633-28-06 | e-mail: szkolaez@agh.edu.pl